11/04/2019
Dịch tiếng Anh chuyên ngành sinh học

Dịch tiếng Anh chuyên ngành sinh học

Panda chuyên nhận dịch tiếng Anh chuyên ngành sinh học, dịch tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học, dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành […]
09/04/2019
Dịch tiếng anh chuyên ngành y khoa

Dịch tiếng anh chuyên ngành y dược

Dịch tiếng anh chuyên ngành y dược là một trong những ngành dịch khó nhất. Dịch thuật chuyên ngành y dược đòi hỏi người biên dịch […]
15/03/2019
Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành điện

Dịch tiếng Anh chuyên ngành điện

Dịch tiếng Anh chuyên ngành điện là một công việc đòi hỏi độ chính xác cực cao. Không phải công ty dịch thuật nào cũng dám […]
13/03/2019
Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Dịch tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Dịch tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin có thể nói là một trong số những lĩnh vực rộng lớn hàng đầu trong dịch tài […]
11/03/2019
Dịch tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Dịch tiếng anh chuyên ngành cơ khí online

Ngành cơ khí có vị trí rất quan trọng, là nền tảng để thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển toàn diện. Đất nước […]
05/03/2019
Dịch tiếng Anh chuyên ngành kinh tế thương mại

Dịch tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

Kinh tế đất nước ngày càng phát triển. Sự giao thương, mở rộng quan hệ hợp tác cần đến tiếng anh là ngôn ngữ nói chung. […]
02/03/2019
Dịch tiếng anh chuyên ngành may mặc

Dịch tiếng anh chuyên ngành may mặc

Trong bối cảnh hợp tác quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu dịch tiếng Anh chuyên ngành may mặc ngày càng tăng cao. Chính […]
01/03/2019
Dịch tiếng anh chuyên ngành ô tô

Dịch tiếng anh chuyên ngành ô tô online

Ngành công nghệ ô tô là một ngành rất phát triển. Nhưng độ phức tạp và chuyên môn cực cao. Do đó những tài liệu về […]