Tuyển Dụng

08/12/2017
Phiên dịch viên tiếng Nhật tại Hà Nội

Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Biên Dịch, Phiên Dịch Tiếng Anh

Công ty dịch thuật tại Hà Nội hiện cần tuyển Cộng Tác Viên Biên Dịch, Phiên Dịch Tiếng Anh. Với yêu cầu cụ thể như sau: […]
05/12/2017
Phiên dịch viên tiếng Nhật tại Hà Nội

Tuyển Dụng Nhân Viên Tư Vấn Và Chăm Sóc Khách Hàng

Công ty dịch thuật dịch thuật ở Hà Nội Panda hiện đang cần tuyển nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng tại Hà Nội với […]
02/12/2017
Phiên dịch viên tiếng Nhật tại Hà Nội

Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Trung tâm dịch thuật Hà Nội Panda hiện đang cần tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh. Yêu cầu cụ thể của chúng tôi như sau: Mô […]