Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự

19/03/2018
Chứng nhận và hợp pháp hoá lãnh sự

Thủ tục chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Hướng dẫn thủ tục chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa […]
16/03/2018
Lãnh sự quán

Lãnh sự quán

Đến lãnh sự quán để làm các thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự luôn là điều khiến nhiều khách hàng e […]
16/03/2018

Chứng nhận lãnh sự là gì? Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Chứng nhận lãnh sự là gì? Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Theo điều 2 của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận […]