Tuyển Dụng

02/12/2017
trưởng phòng kinh doanh

Tuyển Dụng Nhân Viên Tư Vấn Và Chăm Sóc Khách Hàng

Mô tả công việc Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của Công ty cho khách hàng. Lưu trữ, quản lý hồ sơ và chăm sóc […]
02/12/2017
trưởng phòng kinh doanh

Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Biên Dịch, Phiên Dịch Tiếng Anh

Mô tả công việc Làm part-time ngoài giờ hành chính. Vị trí cần tuyển: Cộng tác viên dịch thuật dự án, phiên dịch viên tiếng Anh, […]
02/12/2017
trưởng phòng kinh doanh

Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Mô tả công việc Phát triển kênh kinh doanh, thiết lập duy trì quan hệ tốt với khách hàng lớn. Biết phát triển mở rộng quy mô kinh […]