Thủ tục chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Dịch tiếng anh chuyên ngành ô tô
Dịch tiếng anh chuyên ngành ô tô online
17/03/2018
Dịch tiếng anh chuyên ngành y khoa
Dịch tiếng anh chuyên ngành y dược
27/03/2018

Thủ tục chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Chứng nhận và hợp pháp hoá lãnh sự

Chứng nhận và hợp pháp hoá lãnh sự

Hướng dẫn thủ tục chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự:

Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (CNLS/HPHLS):

D Tờ khai.

D Giấy tờ tùy thân:  Bản chính và bản sao (không phải chứng thực) CMND/ hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.

D Giấy tờ, tài liệu đề nghị CNLS/HPHLS:  Bản gốc và bản sao.

D 01 Bản dịch công chứng giấy tờ, tài liệu sau:

– Đối với giấy tờ, hồ sơ đi nước ngoài: 01 bản dịch công chứng giấy tờ, tài liệu sang ngôn ngữ cần sử dụng (Dịch thuật uy tín Panda sẽ thực hiện giúp quý khách nếu quý khách chưa dịch công chứng).

– Đối với giấy tờ, hồ sơ hợp pháp hóa sử dụng trong nước: 01 bản dịch công chứng giấy tờ, tài liệu đề nghị HPHLS sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên (người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch).

Chú ý quan trọng:

® Giấy tờ, tài liệu đề nghị CNLS/HPHLS nếu có từ hai tờ trở lên thì phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ hoặc phải được buộc dây, gắn xi hoặc áp dụng hình thức bảo đảm khác để không thể thay đổi các tờ của giấy tờ, tài liệu đó.

® Hồ sơ đề nghị CNLS/HPHLS được gửi qua đường bưu điện thì phải kèm theo phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận và phải trả cước phí bưu điện hai chiều.

® Việc xử lý hồ sơ đề nghị CNLS/HPHLS: Chỉ chứng nhận con dấu hoặc chữ ký và chức danh trên giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự trong các trường hợp sau đây:

– Giấy tờ, tài liệu chỉ có con dấu hoặc chỉ có chữ ký và chức danh;

– Giấy tờ, tài liệu chỉ có con dấu là con dấu gốc hoặc chỉ có chữ ký là chữ ký gốc.

  1. Thời hạn trả hồ sơ:

D Hồ sơ hợp lệ: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

D Hồ sơ cần kiểm tra tính xác thực của con dấu, chữ ký, chức danh:  Cục lãnh sự/Sở ngoại vụ HCM gửi hồ sơ đi xác minh. Sau khi có kết quả xác minh, tiến hành giải quyết và thông báo kết quả cho người đề nghị chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự.

Quý khách có thắc mắc về dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, làm ơn liên hệ với chuyên gia Panda theo các hình thức:

® Hotline (24/7):  0986258450

® Email tư vấn:  [email protected]

Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự uy tín, tin cậy.